Menu

Artykuł 1 - Czym jest stoicyzm?

Stoicyzm jest sposobem na życie nauczanym przez Szkołę Stoicką. Osoba żyjąca wedle filozofii stoicyzmu nazywana jest stoikiem.

Stoicyzm uczy Cię:
1. jak znaleźć najszczęśliwszą drogę w życiu
2. utrzymywania zdrowych relacji z pozostałymi ludźmi
3. zrozumienia nauki
4. ulepszania świata.

Szkoła stoicka powstała w 300 r. p.n.e. Od samego początku, Szkoła badała nauki ścisłe, by odkryć, jak jednostki i miasta mogły istnieć w harmonii z Naturą. Oczywiste jest, że studiowanie dziedzin nauki nauczyło Stoików o świecie fizycznym, ale najbardziej zaskakującymi odkryciami były te o ludzkich emocjach, myśleniu i relacjach.

Przez ponad 2300 lat Stoicyzm jest najlepszym sposobem na szczęśliwe życie dla jednostek i społeczności z każdej nacji, grupy etnicznej, każdej płci i w każdym wieku. Jedną z najbardziej interesujących rzeczy w Stoicyzmie jest to, że obecnie ma on większe znaczenie, niż miał w przeszłości. Współczesne technologie, zmieniające się wartości społeczne oraz ogrom informacji w internecie, mogą przyprawić o dezorientację i zagubienie. Jednakże Stoicyzm, uczy ludzi, w jaki sposób organizować informacje, jak wiedzieć które wartości społeczne przynoszą dobro, a które szkodzą oraz w jaki sposób zdecydować które technologie czynią życie łatwiejszym bądź trudniejszym.

Stoicyzm również wiele mówi o tym, w jaki sposób radzić sobie z problemami w życiu, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wśród takich problemów można wymienić kilka jak np. finansowe zawirowania, zdrada, problemy zdrowotne, oszczerstwa. Niezależnie od tego, co pojawia się w życiu, czego nie możemy kontrolować, Stoicyzm daje siłę i spokój umysłu w trudnych czasach.

Filozofia stoicyzmu nie jest tylko teorią o tym, w jaki sposób można czerpać z niej korzyści, ale jest to weryfikowane i testowane przez 2300 lat. Taki sposób życia jest również niezawodny. Daje siłę i spokój umysłu w najtrudniejszych sytuacjach, jakich człowiek może doświadczyć. Droga życia, która pomaga osobom z emocjami i potrzebami takimi samymi jak Twoje, aby przezwyciężać handel ludźmi, uzależnienia, tortury, ubóstwo, głód oraz inne ciężkie próby, którym poddawany jest człowiek i w których ten sposób życia może pomóc.

Jedną z rzeczy, która przynosi wiele zainteresowania Stoicyzmem, jest jego nauczanie o kosmopolityzmie. To, czego Szkoła Stoicka uczy na temat kosmopolityzmu, to fakt, iż wszystkie osoby są powiązane. To oznacza, że istnieje tylko jedna wielka rodzina ludzi. Podczas gdy Stoicyzm uczy tego przez wieki, naukowcy we współczesnych czasach byli w stanie jedynie zweryfikować to nauczanie poprzez zmapowanie ludzkiego genomu oraz badanie ludzkiego DNA na całym świecie. Zarówno mitochondrialne DNA, jak i DNA jądra komórkowego w komórkach ciał ludzkich potwierdzają istniejące powiązanie między wszystkimi istotami ludzkimi. Dla Stoicyzmu to zawsze oznaczało, że wszyscy mają godność i są wartościowi na swój unikalny sposób. Wszystkie osoby oraz grupy etniczne mogą żyć w harmonii, aby tworzyć świat lepszym.

Kluczem do globalnej harmonii jest indywidualna jednostka. Stoicyzm uczy, że ludzie najpierw powinni poznać samych siebie, a w szczególności to, co przynosi im największe szczęście. Dopiero po tym, ludzie są w stanie poznawać innych. Następnie, mogą poznawać najlepsze sposoby na osiągnięcie harmonii z innymi.

Następny artykuł wyjaśni, w jaki sposób poznać samego siebie.