Menu

ARTYKUŁ 2 - POZNAJ SIEBIE

Przynajmniej 2800 lat temu istniała wyrocznia w Delfach w Grecji. Mężczyźni oraz kobiety chodzili do wyroczni delfickiej, aby zapytać o rady w ważnych życiowych kwestiach. Królowie pytali o to, w jaki sposób tworzyć dobre prawo, a niewolnicy jak je łamać.

Starzy generałowie pytali jak wygrać ważne wojny, a młodzi ludzie pytali jak znaleźć miłość. Każdy pytał o problemy, które zadawały im najwięcej cierpienia. 

Przez wieki, wyrocznia w Delfach zdobyła reputację za pomaganie jednostkom rozwiązać problemy w ich życiu, z którymi sami nie potrafili sobie poradzić. Niektórzy twierdzili, że wyrocznia potrafi przewidzieć przyszłość, ponieważ rada od niej była tak mądra. Najbardziej niesamowitą rzeczą na temat rad udzielanych przez wyrocznię delficką było to, że nie tylko udzielała indywidualnych rad każdej osobie, ale również dawała jedną [wspólną] radę wszystkim. Ta jedna rada była na tyle ważna, że została wyryta w kamieniu. Każda osoba, która przychodziła do wyroczni widziała przed sobą jej treść: “Poznaj samego siebie”. 

Początkowo, wydaje się to proste, aby poznać siebie. Można wręcz pomyśleć “Jak mógłbym nie znać samego siebie?” Jednak z czasem, jak człowiek dojrzewa i uczy się nowych rzeczy, łatwiej jest zrozumieć co wyrocznia miała na myśli. Dopiero wtedy staje się to jasne, dlaczego poznanie samego siebie jest kluczem do uwolnienia szczęścia w swoim życiu. 

Zenon z Kition założył szkołę stoicyzmu. Uczył on, że najważniejszą rzeczą, którą należy wiedzieć o sobie jest to, że wszystko w naszym życiu będzie czymś, co albo będziemy w stanie kontrolować, albo będzie to poza naszą kontrolą. Z tej obserwacji wynika, że kluczem do szczęścia jest zaakceptowanie tego, czego nie możemy kontrolować.

Na przykład, różne choroby, upływający czas, czyny innych ludzi oraz to, co inni myślą  o nas samych, to rzeczy, które znajdują się poza naszą kontrolą. Natura ogranicza każdego. Zatem, próba kontrolowania tych rzeczy, to tym samym próba kontrolowania natury. Zenon taką próbę nazwał słowem “hybris” (pojęcie w starożytnej Grecji oznaczało dumę, pychę rodową). Według niego, “hybris” przynosi jedynie niepokój, depresję, frustrację oraz inne negatywne emocje. Nauczał, że jednym kluczem do osiągnięcia szczęścia w życiu jest poznanie siebie na tyle dobrze, aby wiedzieć, że można skierować swoje emocje z dala od rzeczy, które są poza kontrolą i doświadczać pozytywnych uczuć poprzez skupienie się na tym, co znajduje się w obszarze możliwym do kontrolowania. 

Następny artykuł będzie omawiał kolejną część poznania samego siebie. Rozumienie, co jest w Twojej kontroli, pozwoli Ci zbudować szczęśliwsze życie i lepsze przyjaźnie.